โครงสร้าง

 

ลำดับ รายการ  ดาวน์โหลดเอกสาร 
1 โครงสร้างอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปผังโครงสร้างสำนักงานปลัด  ดาวน์โหลดเอกสาร
4 รูปผังโครงสร้างกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
5 รูปผังโครงสร้างกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6 รูปผังโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
7 รูปผังโครงสร้างอบต.บ้านฉาง ดาวน์โหลดเอกสาร
8 ข้อมูลผู้บริหารอบต.บ้านฉาง (ฝ่ายสภา,ฝ่ายบริหาร) ดาวน์โหลดเอกสาร

 

i1692.jpg

 

i1693_page-0002.jpgi1693_page-0003.jpgi1693_page-0001.jpgi1693_page-0005.jpgi1693_page-0004.jpg

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ