รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

ลำดับที่/ปีงบประมาณ รายการ วันที่ลงประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
2 บันทึกข้อความ ที่ 414/2563 เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่ออบต.บ้านฉาง ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว.30ก.ย.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1 บันทึกข้อความ ที่ 328/2562 เรื่องรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่ออบต.บ้านฉาง ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว.25ก.ย.62 ดาวน์โหลดเอกสาร

ITA

ITAปี2561-2563

ta

กระทู้ถามตอบ

bord

Facebook

fb

อบต.บ้านฉาง รับเรื่องร้องเรียน

qrcode

คำสั่ง

ระบบสารสนเทศ